Beställningsrutiner

Leveransvillkor

Beställning
Beställning av nytt materiel, reparation och service ska ske via nätbutiken. Undantaget slang och luft som fylls på automatiskt av den som kör rundan.

Leverans
Södra rundan går måndagar och torsdagar; ÅG-FA-BK-KH-VY-KI-SO-ÖM-JO-KT-ÅG.
Norra rundan går på onsdagar; ÅG-VÖ-VX-ÅB-VA-OK-TÄ-LÖ-ÅG. LJ vid behov.
Direktuttag kan även göras i mån av tid på Dyk- och materieldepån.
Övriga transporter beställs per mail depan@ssbf.brand.se


All materiel som skickas med Rundan måste vara väl rengjord, smutsig slang placeras i plastsäckar för leverans till slangtvätten.

Leveranstider
Förbrukningsmateriel
Skall normalt finnas på hyllan och levereras med nästkommande runda.
Utbytesmateriel
Om ersättnings materiel finns och är beställd levereras de med nästkommande runda, åtgärdad materiel levereras så snart som möjligt.
Nyanskaffningsmateriel
Levereras så snart den har kommit till Dyk- och materieldepån.

Förklaringar

Förbrukningsmateriel
Skall normalt finnas på lager.
Materiel som normalt ej kommer tillbaka för reparation eller service.
Ej ekonomiskt att reparera.
Materiel med begränsad livslängd eller av engångskaraktär.

Utbytesmateriel
Skall normalt finnas ersättningsvara för antingen för lån eller utbyte.
Materiel med en bestämd teknisk livslängd.
Materiel som det är ekonomi i att reparera och det är ekonomiskt försvarbart för.
Materiel som går att reparera.

Nyanskaffningsmateriel
Inköp vid behov
Materiel med högt inköpspris och låg förbrukning.
Materiel med begränsad livslängd ”bäst före datum” och låg förbrukning.
Utbytesmateriel som ej finns som ersättningsvara och ej är reparerbar vid defekt.
Materiel som ej är prioriterad av ansvarig att den måste finnas tillgänglig.

Värde
Under rubriken ”värde” för materiel anges vårt ca: pris vid inköp exklusive moms
Priserna är riktvärden för vad motsvarande produkt kan kosta vid nyanskaffning.

Priser
Prissättning i nätbutik
De priser som visas vid beställning av förbrukningsmateriel i nätbutiken är ca: priser och skall betraktas som riktpriser för interndebitering.
För utbytesmateriel är inga priser angivna vid beställning. Där kommer faktisk kostnad för åtgärd(service, reparation, nyinköp osv.) att debiteras distriktet i efterhand.
För nyanskaffningsmateriel kommer inga priser att anges vid beställning. Där kommer om möjligt fakturan att gå direkt till beställaren från leverantören.
För att bilda sig en uppfattning om kostnad vid nyanskaffning kan man titta i fördjupningssidan för materielen under rubriken ”Värde” för att få ett riktpris på materielen.

Förklaringar till rubriker i produkt översikten.
Beskrivning: En beskrivande text om varan
Storlek: Anger storlek på varan
Färg: Anger färg på varan
Material: Anger vilket material som varan är gjord av.
Vikt: Anger vikt på varan
Värde: Anger vad varan kostar oss i inköp exkl. moms
Kategori: Anger typ av kategori på varan(förbrukning-, utbytes-, nyanskaffningsmateriel)
Område: Anger vilket område som ansvarar för varan
Delsystem: Anger ansvar i organisationen.
Metod: Anger om det finns ett metodansvar under delsystemet.
Ansvarig: Anger vem i organisationen som är ansvarig för varan
Leverantör: Anger vilken leverantör som normalt levererar varan till STBF.
Lagervara: Anger om vi normalt sett skall ha varan på lager.
Information: Anger om det är något speciellt som gäller för varan vid beställning.

Fysisk adress**
Emailadress** och/eller telefonnummer till kundsupport (enbart kontaktformulär är inte godkänt)
Organisationsnummer**